Handboek bij voorlichtingspakket

Geweld is niet gewoon Ken uw recht – Zoek hulp!

Voorlichtingspakket om informatie te geven en in gesprek te gaan over gendergerelateerd geweld met vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden

Oka Storms
Najla Wassie
Helena Kosec

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

De drempel om in Nederland hulp te zoeken of aangifte te doen na een geweldservaring is vaak hoog. Geweld wordt niet altijd herkend en erkend. Culturele aspecten en sociale normen spelen daarin een belangrijke rol: ‘de vuile was niet buiten willen hangen’. Specifiek voor asielzoekers is er onzekerheid over het wel of niet mogen blijven in Nederland, wat de drempel om aangifte te doen bij de politie extra hoog maakt. Bovendien zijn vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden vaak niet op de hoogte van hun rechten en van de manier waarop de politie en hulpverlening in Nederland werken.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven