Handreiking

Gezondheid Statushouders in Beeld

Handvatten om zicht te krijgen op de samenstelling van de groep statushouders in de gemeente

Marieke Torensma
Simone Goosen
Trudi Peters

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. De meeste statushouders die in de gemeente komen wonen beschikken over een grote veerkracht. De groep die nu instroomt is relatief jong en gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Uiteraard hebben statushouders niet allemaal een even goede gezondheid en hebben ze het nodige meege­maakt. Er is een aantal gezondheidsrisico’s bij statushouders waar gemeenten alert op moeten zijn. Je leest er meer over in deze handreiking.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven