Handreiking

Handreiking Informele opvoedsteun vluchtelingengezinnen

Wat is er nodig om interventies voor informele opvoedondersteuning beter zichtbaar en inzetbaar te maken bij de ondersteuning aan vluchtelingengezinnen?

NJI
Pharos
Homestart
Moeders informeren Moeders
Spel aan huis
Steun ouder
DSO
Vluchtelingewerk Nederland

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking is gemaakt voor coördinatoren van programma’s voor informele opvoedondersteuning, zoals Home-Start, Moeders Informeren Moeders (MIM), Steunouder en Spel aan Huis. De handreiking is een aanvulling op bestaande coördinatorenhandleidingen voor deze programma’s. Daarnaast is de handreiking ook bruikbaar voor andere professionals of organisaties die (informele) opvoedsteun bieden aan vluchtelinggezinnen.

Deze uitgebreide handreiking biedt veel kennis en informatie, maar ook inspiratie. Lees bijvoorbeeld het artikel Zeven inzichten die jou kunnen helpen bij het ondersteunen van vluchtelinggezinnen, geschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op cijfers en achtergronden, de samenwerking in het veld en de vraag hoe vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op het ondersteunen van vluchtelingen. Bovendien vind je in de handreiking veel links en verwijzingen naar achterliggende informatie. Voor gemeenten zijn 10 actiepunten geformuleerd die zij in hun beleid voor het nieuwe inburgeringssysteem kunnen uitvoeren.

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelinggezinnen

Vrijwilligers die de training met het draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelingengezinnen volgen, leren hoe ze informele opvoedondersteuning beter aan kunnen laten sluiten bij wat vluchtelingengezinnen nodig hebben. Dit draaiboek kan worden opgevraagd bij het NJi, via j.berns@nji.nl.

E-learning Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond voor vrijwilligers

De e-learning leert je als vrijwilliger, coördinator, (maatschappelijk) begeleider of maatje om op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aan te gaan met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Je vindt er ook verhalen van vluchtelingen. Aan de hand van filmpjes en opdrachten kun je de hele module, of een paar onderdelen, volgen. Onderwerpen als opvoeden en opgroeien, wegwijs worden in een nieuw land, gezondheid, gevoelige onderwerpen en grenzen aan je werk komen aan de orde. Wil je meer informatie over deze e-learning, neem contact op met Anna de Haan van Pharos: a.deHaan@pharos.nl.

Factsheet Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingen

De Factsheet opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingen biedt cijfers, feiten en inzicht in formele en informele opvoedondersteuning en jeugdzorg.

Naar boven