Handreiking

Handreiking mentaal gezonde wijken

Aanbevelingen en concrete tips voor gemeenten die de mentale gezondheid van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie willen verbeteren.

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die de mentale gezondheid van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie willen verbeteren. Op basis van de resultaten uit het verkennend onderzoek ‘Mentale gezondheid: kijken door de ogen van de mensen om wie het gaat’ schreven we deze praktische handreiking. In de handreiking staan concrete aanbevelingen en tips voor gemeenten op het gebied van betaalbaarheid, begrijpelijkheid, beschikbaarheid, passendheid en leefbaarheid.

Meer materiaal over dit thema

Samen bereiken en betrekken
Naar boven