Rapport

Mentale gezondheid: kijken door de ogen van de mensen om wie het gaat

Een verkenning naar de mentale gezondheid van mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie.

Jorien van Treeck, Inge Goorts en Sali Alhaiji.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Middels de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ wil het kabinet investeren in preventie en het behoud van de mentale gezondheid van inwoners in Nederland. Om meer handen en voeten te geven aan hoe inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie met het huidige plan bereikt kunnen worden, voerde Pharos eind 2022 een verkenning uit naar de beleving en wensen van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie. We spraken met inwoners over wat stress geeft en wat zij als oplossingen zien om de mentale gezondheid van inwoners in hun wijk te verbeteren.

In dit rapport lees je over de opzet van de verkenning, de wijksessies die we in 4 gemeenten hebben georganiseerd en over de resultaten van de verkenning. Het rapport sluit af met aanbevelingen hoe door de ogen van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie te kijken om hun mentale gezondheid te verbeteren.

Handreiking mentaal gezonde wijken

Op basis van de resultaten schreven we een praktische handreiking voor gemeenten die de mentale gezondheid van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie willen verbeteren. In de handreiking staan concrete aanbevelingen en tips voor gemeenten op het gebied van betaalbaarheid, begrijpelijkheid, beschikbaarheid, passendheid en leefbaarheid.

Meer materiaal over dit thema

Samen bereiken en betrekken
Naar boven