Handreiking

Regie en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders

Handvatten voor gemeenten om de regie te nemen bij het ontwikkelen van een integrale lokale aanpak rondom gezondheid en welzijn van statushouders.

Elize Smal

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Uit onderzoek blijkt dat participatie een van de sleutels is tot gezondheid. Door de domeinen te koppelen in de aanpak is winst te behalen. Veel gemeenten hebben in het kader van de decentralisaties een visie ontwikkeld op een integrale aanpak in het sociale domein of hebben een integraal gezondheidsbeleid. Deze visie en dit beleid kunnen ook gebruikt worden voor de aanpak van de gezondheid van statushouders. Soms kan er ook aangesloten worden bij het beleid voor (andere) kwetsbare groepen.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven