Handreiking

Statushouders wegwijs maken in de gemeente en in de gezondheidszorg

Informatie en voorlichting als voorwaarde voor succesvolle inburgering, zelfredzaamheid en een goede gezondheid

Elize Smal
Marieke Torensma
Pauline Tichelman

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

De gemeente speelt een belangrijke rol in het wegwijs maken van nieuwe statushouders in de samenleving en het gezondheidszorgsysteem. Daarbij hoort ook voorlichting over de gezondheid zelf: gezondheidsbevordering is een van de taken van gemeenten die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid. Vitaliteit en gezondheid zijn bovendien belangrijke voorwaarden om actief te kunnen participeren in de samenleving.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven