Methodiek

Het culturele interview in het kort

Kort overzicht van de aanpak van een cultureel interview.

Pharos Nivel
Zorggroep Almere

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Culturele interview voor POH-GGZ

Angst, depressie en aanhoudende lichamelijke klachten komen veel voor bij mensen met een migratieachtergrond. Ideeën over deze ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dat maakt het voor huisartsen en POH-ers GGZ soms lastig om goed aan te sluiten bij de eigen beleving van patiënten. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn en uitval minder voorkomt. Pharos, NIVEL en Zorggroep Almere hebben ter ondersteuning daarbij ‘Het Culturele Interview’ doorontwikkeld voor de POH-GGZ.

Meer informatie

Infosheet over het culturele interview

Wat is uw verhaal? Het culturele interview in de eerstelijnszorg
Kort overzicht van de aanpak van een cultureel interview in de eerstelijn

Lees tips en meer informatie over dit onderwerp op onze pagina over cultuursensitief werken.

Naar boven