Infosheet

Infosheet Sleutelpersonen gezondheid statushouders

Sleutelpersonen en (zorg)professionals aan het woord en voorbeelden over wat de samenwerking met sleutelpersonen oplevert.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
  • Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
  • Behoeften en signalen van statushouders ophalen.
  • Statushouders bereiken en mobiliseren.

Meer over sleutelpersonen

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven