Rapport

Je moet je dochter bij je houden

Verslag focusgroep 'Specifieke opvoedingsondersteuning als alternatief voor de traditie van vgv?'

Marlies de Jager

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Verslag van focusgroep gesprekken met vrouwen en mannen uit Somalië, Sierra Leone, Eritrea en Egypte. Doel van deze gesprekken was te onderzoeken of het ontwikkelen en aanbieden van specifieke opvoedingsondersteuning in Nederland, gebaseerd op het idee van het aanbieden van een alternatief ritueel in plaats van het ritueel van meisjesbesnijdenis, een toegevoegde waarde heeft. Het rapport geeft een beeld van de ervaringen van vrouwen en mannen over besnijdenis in het land van herkomst. Daarnaast geeft het informatie over de sociale druk die zij ervaren om hun dochter te besnijden, zowel in Nederland als vanuit het land van herkomst.

Meisjesbesnijdenis / vgv

In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar vgv gangbaar is. De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. Heb jij te maken met meisjes of vrouwen die (mogelijk) besneden zijn of het risico lopen besneden te worden? Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum sinds 1993 in voor de strijd tegen vgv. Je kunt bij ons terecht voor informatie en advies.

Meer over Meisjesbesnijdenis / vgv

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven