Kaarten Nervous System

Deze kaarten helpen om met leerlingen in gesprek te gaan over hun coping-strategieën met de daarbij behorende gevoelens en gedachten. Ze helpen om zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Deze vragenlijst hoort bij de tool van Welbevinden op School.

Bekijk ook de checklist.

Publicatie Prijs
Download hier de Nervous System kaarten gratis Download
Bekijk hier de Nervous System kaarten gratis Open

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven