Rapport

Gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg, preventie en ondersteuning

Kennissynthese

Frea Haker
Maria van den Muijsenbergh
Marieke Torensma
Monica van Berkum
Edith Smulders
Bart Looman
Joke van Wieringen
Evert Bloemen
Robbert van Bokhoven

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Zie ook: Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen: Wat is er nodig?

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven