Handleiding

Leidraad Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Aanbevelingen voor medische, psychosociale en seksuele zorg aan meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van vgv

NVOG, KNOV, NHG, NVVS, NVPC, AJN, Pharos en FSAN

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Over deze leidraad

Een leidraad is een handleiding met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering.
In de conclusies wordt aangegeven wat de wetenschappelijke stand van zaken is. De aanbevelingen zijn gericht op het expliciteren van optimaal medisch handelen en zijn gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek waar mogelijk en overwegingen van de werkgroep.
Dit document beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk aangaande het onderwerp: medische zorg voor vrouwen en meisjes na vrouwelijke genitale verminking (vgv).

Meisjesbesnijdenis / vgv

In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar vgv gangbaar is. De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. Heb jij te maken met meisjes of vrouwen die (mogelijk) besneden zijn of het risico lopen besneden te worden? Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum sinds 1993 in voor de strijd tegen vgv. Je kunt bij ons terecht voor informatie en advies.

Meer over Meisjesbesnijdenis / vgv

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv