Model

Model persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de huisartspraktijk

Persoonsgerichte en integrale zorg voor de patiënt met een chronische aandoening. In gesprek over gezondheid en dagelijks leven met de patiënt in 7 stappen.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Huidige behandelingen voor mensen met chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk richten zich op het verminderen van ziektelast door medicatie, controles en leefstijladviezen. Deze aanpakken sluiten onvoldoende aan bij de specifieke problemen, vaardigheden en behoeftes van mensen in kwetsbare posities.

Een persoonsgerichte en integrale benadering kan beter passen bij deze doelgroep, maar alleen als zij betrokken wordt bij de ontwikkeling, het testen en de evaluatie.

Model persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In een gezamenlijk project (EMBOSS) ontwikkelen wij in samenwerking met patiënten en drie regionale zorggroepen een persoonsgerichte en integrale aanpak specifiek voor mensen met lage SES. Zo is dit model tot stand gekomen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de toepasbaarheid van digitale ondersteuning voor de zorgverlener en eHealth voor de patiënt.

Ook besteden wij ruim aandacht aan bijbehorende materialen en scholing. Deze aanpak testen en evalueren wij op effecten. Met deze projectactiviteiten sluiten wij aan bij het zorgprogramma Ketenzorg Ontketend.

Voor meer informatie, neem contact op met projectleider Hester van Bommel via h.vanbommel@pharos.nl

Meer materiaal over dit thema

Preventie en zorg chronische aandoeningen