mbo hbo wo

Online workshops ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtgrond’

Vier (online) workshops met filmpjes, verwerkingsopdrachten en quizvragen

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

mbo
hbo
wo

Overzicht lesmateriaal cultuursensitief communiceren

Online workshops ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtgrond’

Inhoud: Vier (online) workshops met filmpjes, verwerkingsopdrachten en quizvragen. Centraal staat een casus waarin een zorgprofessional in gesprek is met een cliënt met een vluchtelingenachtergrond. Men leert op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken voeren. Thema’s: elkaar echt begrijpen, laaggeletterdheid, veerkracht en psychische gezondheid, opvoeding en jeugd, gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking.

Duur: ca. 1 uur per workshop

Competenties Communicatie: Vertrouwen opbouwen, vertrouwen in eigen handelen, werken vanuit (veer)kracht van iemand met een vluchtelingenachtergrond en preventief handelen in diverse situaties.

Bron: Pharos (2018)
Opmerking: Bij vragen kunt u contact opnemen met Anna de Haan

>> Overzicht onderwijsmateriaal Cultuursensitief communiceren

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven