Kennisbank

Materialen waarmee je in je eigen dagelijkse praktijk aan de slag kunt. De meeste materialen zijn direct gratis te downloaden en hebben een gedegen wetenschappelijke basis.

Het kantoor van Pharos is open, maar er zijn weinig medewerkers aanwezig. Dit is in lijn met de maatregelen van het Kabinet. Als gevolg hiervan zal de levering van bestellingen langer duren. Wij vragen om je begrip voor deze situatie.

Thema
Trefwoord
Type
Taal

463 publicaties

Rapport

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen

Wat mag ik wel zeggen, wat mag ik niet zeggen? Ben ik wel tolerant genoeg? Ben ik wel duidelijk genoeg? Hoe check ik of mijn boodschap duidelijk is overgekomen? Waar staat het begrip ‘cultuur’ überhaupt voor en bestaan ‘culturen’ eigenlijk wel? Allerlei vragen waar de een meer mee worstelt dan de ander. Tijdens de vele scholingen, workshops en intervisie bijeenkomsten die door Pharos worden verzorgd, komen knelpunten aan bod die hulpverleners en andere professionals bemerken in de communicatie met niet-westerse cliënten. De meest voorkomende knelpunten die door hulpverleners worden genoemd zijn naast de taalbarrière bijvoorbeeld de moeite om tot de kern van het probleem van de cliënt te komen en communicatieproblemen. In dit rapport benoemen we de meest voorkomende knelpunten, en bieden we oplossingen. Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

De eerste hapjes van baby Adam

Wat is gezond voor Adam? Over het geven van de eerste oefenhapjes aan je kindje

Rapport

De organisatie van nabijheid ISK en zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Het onderzoek bestond uit interviews met ruim 50 medewerkers en leerlingen van ISK’s en uit een enquête die door 69 ISK’s werd ingevuld. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.

Evaluatie

De Stopcoach-app – Procesevaluatie van implementatie in vijf gemeenten

Vanaf januari 2019 hebben vijf gemeenten in Nederland meegewerkt aan een pilot om een nieuwe interventie in combinatie met de eHealth-toepassing De Stopcoach-app te testen. De Stopcoach is een app die de gebruiker ondersteunt bij het stoppen met roken. De app is speciaal gericht op de doelgroep rokers met een lage sociaal-economische status en wordt altijd ingezet in combinatie met persoonlijke begeleiding. Een van de onderdelen van de pilot was een procesevaluatie, waarvan dit document het verslag is. Na achtergrondinformatie over onder andere de doelgroep en eHealth4All, komen in de volgende hoofdstukken de ontwikkeling van de app, de implementatie in de vijf gemeenten en het begeleidende onderzoek aan de orde.