interactieve voorlichting

Praten over roken en gezondheid: Interactieve voorlichting op het AZC

Deze interactieve voorlichting over roken kan gebruikt worden door gezondheidsbevorderaars van het AZC. De voorlichting is niet bedoeld als stopprogramma maar de gezondheidsbevorderaar kan wel doorverwijzen naar hulp bij stoppen met roken.

De voorlichting ‘Praten over roken en gezondheid’ is ontwikkeld door Pharos in samenwerking met de GGD Fryslân. Dank aan alle volwassen en minderjarige asielzoekers die deze voorlichting hebben uitgeprobeerd en van commentaar hebben voorzien.

Met speciale dank voor het testen en becommentariëren van het materiaal:

 • Heleen Holwerda, Gezondheidsbevorderaar PGA AZC Drachten, GGD Fryslân
 • Pushpa Hoppener, Coördinator Gezondheidsbevordering Vluchtelingen, GGD Gelderland Zuid
 • Hilde Roberts, Functionaris Gezondheidsbevordering PGA, GGD Hollands Noorden

Auteurs:

 • Marjolijn van Leeuwen, senior adviseur, Pharos
 • Annegien Langedijk, senior adviseur, Pharos

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan s.v.p. met:

Marieke Helmus, strategisch adviseur Rookvrij, Pharos. M.Helmus@pharos.nl

Jaar van uitgave: 2024

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Toelichting

Deze interactieve voorlichting over roken kan gebruikt worden door gezondheidsbevorderaars van het AZC. De voorlichting is niet bedoeld als stopprogramma maar de gezondheidsbevorderaar kan wel doorverwijzen naar hulp bij stoppen met roken.

Waarom is er gekozen voor een interactieve opzet?

 • Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers;
 • Om deelnemers uit te nodigen om van gedachten te wisselen en vragen te stellen;
 • Om zoveel mogelijk gebruik te maken van peer-to-peer-educatie.

Wat is de doelgroep?

• Bewoners van het AZC, inclusief AMV’ers.

Wat zijn de doelen van de voorlichting?

• Ontbrekende kennis over (de effecten van) roken aanvullen;

• Bewustwording van schadelijke effecten van roken;

• Ruimte maken voor stoppen met roken;

• Uitleg over de Rookvrije Generatie geven;

• Doorverwijzing naar hulp bij stoppen met roken.

Welke rol heeft de begeleider?

• In deze voorlichting ben je als gezondheidsbevorderaar het ene moment een neutrale gespreksbegeleider en het andere moment de kennisexpert.

Welke voorbereiding is er nodig?

 • Een tolk regelen;
 • Naambordjes;
 • Informatie over roken, vapen, waterpijp, snus. En ook over andere verslavingen, zoals alcohol, hasj en drugs, voor het geval ook hier vragen over komen. Je kan een powerpointpresentatie maken. Een presentatie is niet per definitie nodig, maar is handig om bij de hand te hebben. Mocht er dan een moment zijn waarop je bepaalde slides kunt gebruiken, dan kan je die erbij halen. Gebruik de powerpointpresentatie niet als leidraad maar blijf aansluiten bij de directe interesse van de deelnemers;
 • Prints van bijlagen;
 • Telefoonnummers, internetadressen, namen en informatie over spreekuren waar je hulp kunt krijgen bij het stoppen met roken. Liefst is ook een hulpverlener ter plekke aanwezig, zodat een warme overdracht mogelijk is.
Naar boven