Test

Test: Hoe begrijpelijk is mijn gezondheidsorganisatie voor iedereen?

Beantwoord 10 vragen en ontdek hoe ‘gezondheidsvaardig ’ jouw organisatie is. En hoe je ervoor zorgt dat iedereen jouw informatie over gezondheid kan vinden, begrijpen en gebruiken.

Publicatie Prijs
Open de test gratis Open

Over gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid en zorg te vinden, te begrijpen en te gebruiken. 25% van de volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een groot deel van deze groep is laaggeletterd, dat betekent dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Veel informatie en communicatie in de zorg sluit bij deze grote groep mensen niet goed aan. Begrijpelijke informatie en communicatie draagt bij aan een betere zorg en gezondheidswinst.

Wat is een ‘gezondheidsvaardige organisatie’?

Met deze test kom je erachter in hoeverre jouw organisatie rekening houdt met het uiteenlopende niveau van gezondheidsvaardigheden binnen de samenleving. Een organisatie die goed aansluit bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden noemen we een ‘gezondheidsvaardige’ organisatie.

Tips bij het invullen

  • Het maakt voor het invullen niet uit welke functie je hebt. Voor het invullen is echter wel een organisatiebrede blik benodigd. Als er stellingen zijn waarop je zelf het antwoord niet weet, raden we aan om informatie in te winnen bij anderen binnen je organisatie. Op deze manier krijg je een zo volledig mogelijk beeld.
  • Je kunt de test alleen (of met een collega) invullen en vervolgens het rapport binnen de organisatie delen. Een andere manier is om de test samen met je team in te vullen tijdens een werksessie, waarna je in gesprek gaat over verbeteracties en prioritering.
  • Bij voorkeur vul je de test in voor de gehele organisatie. Als je liever een beeld wilt van een specifieke afdeling of locatie, kun je de test ook invullen voor alleen dat onderdeel van de organisatie.

Score en rapport

De test heeft de vorm van een stoplichtmodel. Er zijn 10 stellingen, waarbij je steeds aangeeft of jouw organisatie op groen, oranje of rood staat. Aan het eind volgt een score en verbetertips. Ook kun je een rapport downloaden. Dit rapport kun je als uitgangspunt gebruiken voor het maken van een verbeterplan.

Voor welke organisatie is de test?  

Deze test is geschikt voor alle organisaties die werken op het terrein van gezondheid en zorg. Of je nou werkt met patiënten of cliënten, inwoners van een gemeente of wijk, een specifieke doelgroep, of het algemeen publiek. Bij sommige vragen (bijvoorbeeld over eHealth) kun je ‘niet van toepassing’ invullen.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je hulp bij het invullen of wil je graag advies bij het werken aan verbeteringen? Neem contact op met Coryke van Vulpen via: c.vanvulpen@pharos.nl

Naar boven