Verklaring tegen meisjesbesnijdenis | Tigrinya

Bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst. JGZ-professionals kunnen de verklaring meegeven aan deze ouders, zodat zij hun familieleden kunnen informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Waarom een verklaring tegen meisjesbesnijdenis?

In gesprekken tussen professionals en ouders uit risicolanden over vgv, komt regelmatig de sterke invloed van de familie aan de orde. Ouders geven aan hun dochters niet te willen laten besnijden, maar de familie in het land van herkomst kan daar anders over denken. Op het moment dat een meisje, bijvoorbeeld in de zomervakantie, de familie daar bezoekt, ontstaat er een risico. Het is belangrijk dat de familieleden dáár goed geïnformeerd zijn over de consequenties van een besnijdenis van het meisje en ook over de strafbaarheid daarvan.

Het ministerie van VWS heeft daarom het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst. JGZ-professionals kunnen deze verklaring meegeven aan deze ouders, zodat zij op vakantie in het buitenland hun familieleden kunnen informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis.

De verklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:

Wil je een geprinte versie van een verklaring bestellen? Neem dan via mail contact op met de GGD: vgv@ggdghor.nl.

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven