Handreiking

Vluchtelingengezinnen samen op weg helpen – tips voor gemeenten en JGZ

Hoe kun je vluchtelingengezinnen in een vroegtijdig stadium ondersteunen? Goede voorbeelden, (groeps)voorlichting, leefstijlbevordering en toeleiding naar zorg.

Joke C.M. van Wieringen
Marit Hoekema

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking is gemaakt voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit de thema’s integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins én voor medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De handreiking bestaat uit twee delen:

  • In deel 1 lees je de resultaten van het project ‘Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen.’ Dit project voerde Pharos uit voor het ZonMw-programma ‘Versterking Innovatie in de JGZ’. Hier onderzocht Pharos enkele goede voorbeelden met de vraag: op welke manieren kunnen vluchtelingengezinnen in een vroegtijdig stadium worden ondersteund bij hun leven in een nieuw land.
  • In deel 2 lees je hoe gemeenten de samenwerking kunnen faciliteren en stimuleren van partijen die in contact zijn met vluchtelingenkinderen en hun ouders. Onderwerpen die aan bod komen zijn: (groeps)voorlichting en leefstijlbevordering
    en de toeleiding naar zorg. Deel 2 is gebaseerd op de Handreiking Bevorderen Gezondheid en Welzijn van kinderen van Statushouders, in 2018 ontwikkeld door Pharos is samenwerking met VNG en GGD GHOR, auteurs: Anna de Haan, Karin van der Veen en Trudi Peters.

Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Naar boven