Handreiking

Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders

Uitleg voor gemeenten over de integrale aanpak bij signalering en preventie in gezondheidszorg

Anna de Haan
Karin van der Veen
Trudi Peters

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Met de meeste vluchtelingenkinderen in Nederland gaat het goed. Dit is met name het geval als er sprake is van een stabiele woon- en schoolsituatie. Het is wel belangrijk om kinderen vroeg in beeld te hebben en in te zetten op een duurzaam preventiebeleid: dit voorkomt problemen die zwaardere zorg vereisen en meer kosten met zich meebrengen.

Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, weinig inkomen, chronische stress, ouders met een psychiatrische aandoening of een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. Als zorgprofessional kun je bijdragen aan een betere gezondheid door bijvoorbeeld op een begrijpelijke manier te communiceren met deze ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Meer over Gezond opgroeien

 

Naar boven