Handleiding

Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan (jonge) nieuwkomers.

Milleke de Neef, Manouk Vermeulen en Ineke van der Vlugt

Publicatie Prijs
Bekijk pdf's gratis Open

In de afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Veel van deze nieuwkomers missen basale kennis over seksuele gezondheid, zijn minder vertrouwd met de vrije seksuele moraal of niet goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en zorg- en hulpverlening in Nederland. In hun land van herkomst zijn de seksuele leefregels meestal strikter, worden seksuele rechten niet nageleefd en zijn abortus of homoseksuele contacten vaak niet toegestaan. Investeren in preventie en bevordering van een seksuele gezonde leefstijl loont. Dit draagt ook bij aan een betere integratie en participatie in onze samenleving.

Veel professionals, die soms al jaren seksuele voorlichting geven aan nieuwkomers, hadden behoefte aan een herziening en update van het draaiboek Wijzer in de Liefde. De eerste editie dateert inmiddels uit 2005 met een herziening in 2007. Met extra middelen vanuit het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland, heeft Rutgers in samenwerking met andere partijen en professionals uit het veld, het draaiboek geactualiseerd en grondig herzien.

Met Wijzer in de liefde willen we een brug slaan tussen verschillende culturen en herkomstlanden, en aansluiten bij de leefwereld en behoeften van nieuwkomers. Seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geen sinecure. Dit vraagt vooral maatwerk, sterke affiniteit met de doelgroep en sensitiviteit op het onderwerp. Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon maar voor nieuwkomers veelal allesbehalve vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn ze vanuit hun positie, kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa hiv of genitale verminking. Om daadwerkelijk een brug te kunnen slaan, is het van belang niet alleen te focussen op verschillen en het anders zijn, maar juist ook stil te staan bij overeenkomsten in betekenisgeving, zorgen, wensen en verlangens.

De handleiding is gericht op jongeren en jonge nieuwkomers tot 30 jaar, maar met enkele aanpassingen ook in te zetten voor jongere of oudere nieuwkomers. Hij is in delen te downloaden via het kennisnet van GGD GHOR Nederland. De handleiding wordt door Rutgers waar nodig aangepast en geactualiseerd.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten