Datum

Analysetool en menukaart: handige hulpmiddelen bij aanpak Kansrijke Start

Datum

Werk je in een lokale coalitie voor Kansrijke Start of ben je bezig met de formatie ervan? Alle lokale coalities kunnen vanaf nu gebruikmaken van twee handige hulpmiddelen van Kansrijke Start: de analysetool en de menukaart. De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten. De analysetool en de menukaart helpen je de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse bepaal je vervolgens in de lokale coalitie passende interventies met de menukaart.

Analysetool Kansrijke Start

De analysetool brengt in kaart wat er lokaal of regionaal al gebeurt voor kinderen in de cruciale 1000 dagen-periode. De uitslag geeft een helder beeld van de punten waarop de aanpak en de samenwerking versterking nodig heeft. Om tot een effectieve aanpak te komen is het belangrijk dat hier zicht op is voordat in de lokale coalitie een keuze wordt gemaakt voor passende interventies. Als, na invullen van de analysetool, het startpunt voor de aanpak helder is, dan biedt de Menukaart Kansrijke Start inspiratie bij de keuze voor interventies.

Voor de analysetool ontvangen gemeenten die meedoen aan de Impuls Kansrijke Start inloggegevens.

Naar analysetool

Menukaart Kansrijke Start

De menukaart geeft een overzicht van alle interventies die van belang kunnen zijn tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. De lokale coalitie kan passende keuzes maken uit ongeveer honderd verschillende goed beschreven en erkende interventies, uit zowel het medische als het sociale domein.

De menukaart is voor iedereen toegankelijk.

Zie menukaart

Ondersteuning van Pharos

Vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start zijn in totaal 160 gemeenten aan de slag met een lokale coalitie. Zij maken samenwerkingsafspraken om de zorg en ondersteuning voor kinderen in de eerste cruciale 1000 dagen periode te versterken. Pharos ondersteunt gemeenten daarbij. Voor vragen over dit programma kun je mailen naar: kansrijkestart@pharos.nl, of neem contact op met één van onze experts op dit thema (linksboven).

Naar boven