Bereik huidige stoppen-met-roken zorg nog onvoldoende

Stoppen met roken. Voor mensen die leven in minder goede sociaaleconomische omstandigheden is dat extra moeilijk. Zij hebben andere zorgen en in hun omgeving wordt vaak veel gerookt. Het aantal mensen dat stopt, daalt in deze groep daarom nog niet. Extra inspanning is nodig. Marieke Helmus (verslavingsarts en strategisch adviseur) wil met de coalitie Iedereen Rookvrij zorgen dat het aantal mensen dat rookt onder deze groep fors daalt.

Roken is de grootste te voorkomen doodsoorzaak in Nederland. Zo’n 26% van de laagopgeleide mensen in Nederland rookt. In de tabel hieronder is te zien dat dit percentage langzaam afneemt. Als deze trend zich doorzet dan is in 2040 het aantal mensen dat rookt in die groep nog steeds erg groot is. Veel groter dan in de groep mensen die roken met een hoger opleidingsniveau.

Trends in roken naar opleidingsniveau:

Het percentage mensen dat rookt per opleidingsniveau. De cijfers in de grafiek van 2020 tot 2040 zijn een lineaire projectie van de trend. Bron: Gera Nagelhout

Voor mensen met een lagere opleiding, minder inkomen en een minder goede positie op de arbeidsmarkt, is het vaak moeilijk om te stoppen met roken. Zij hebben moeite met lezen en schrijven, zijn beperkt in hun gezondheidsvaardigheden en hebben veel andere zorgen aan hun hoofd. Het is belangrijk dat in het aanbod van stoppen-met-roken zorg rekening wordt gehouden met hun leefwereld en dat de toegang tot deze zorg eenvoudiger wordt. En dat informatie over stoppen met roken voor iedereen begrijpelijk is.

Coalitie Iedereen Rookvrij

Extra inspanning is nodig om te zorgen dat het roken ook onder deze doelgroep daalt. De coalitie Iedereen Rookvrij gaat samenwerken om dit doel te bereiken. Deze coalitie bundelt kennis en expertise en deelt dit onder een brede groep beleidsmakers, zorgverzekeraars en professionals uit zorg & welzijn.

De partners van de coalitie Iedereen Rookvrij zijn: Pharos, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, FNO zorg voor kansen, Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos, Stichting Rookpreventie Jeugd/NVALT, GGD GHOR Nederland en Verslavingskunde Nederland.

Vijf werkzame elementen om de doelgroep te bereiken

Gelukkig is er al veel kennis beschikbaar. De coalitiepartijen deelden hun kennis tijdens het symposium De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker op 10 september 2020. Verslavingsarts Marieke Helmus lichtte vijf werkzame elementen toe om de mensen om wie het gaat te bereiken:

  1. Betrek de doelgroep bij ontwikkelen/testen van wijkgericht stoppen-met-roken aanbod. Werk met sleutelpersonen of ervaringsdeskundigen en durf te differentiëren naar verschillende doelgroepen.
  2. Kijk verder dan het thema Roken en zorg ook dat andere problemen/levensproblematiek wordt aangepakt.
  3. Zorg voor communicatie en informatie die aansluit bij en begrijpelijk is voor de doelgroep (zoals de juiste voorlichtingsmaterialen).
  4. Versterk het geloof in eigen kunnen.
  5. Verlaag de praktische drempels, op gebied van financiën, bereikbaarheid of het invullen van formulieren.

Andere sprekers tijdens het symposium waren Gera Nagelhout (hoogleraar Gezondheid en Welzijn van mensen met een minder goede sociaaleconomische positie) en Els Annegarn (maatschappelijk werker bij Doras).

Bekijk het symposium terug

Heb je het symposium gemist? Kijk deze dan terug:

Een verslag van het symposium en meer informatie over de coalitie Iedereen Rookvrij vind je op de website van Nederland Rookvrij.

Wil je meer weten? Lees dan ook de handvatten voor het bieden van goede stoppen-met-rokenzorg aan alle inwoners in de wijk.

Training Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker?

In oktober leer je bij deze training hoe je jouw stoppen-met-roken (smr) aanpak beter geschikt maakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Lees meer en meld je aan:

Training

Naar boven