Handen ineen voor toegankelijke en betrouwbare eHealth voor iedereen

Het aanbod aan eHealth-toepassingen is de laatste jaren explosief gegroeid. Maar hoe betrouwbaar, begrijpelijk en toegankelijk zijn al deze toepassingen? We slaan met het National eHealth Living Lab (NeLL) de handen ineen om te werken aan betrouwbare en toegankelijke eHealth voor iedereen; ook voor de grote groep mensen in Nederland die minder digitaal vaardig is. Vandaag werd deze samenwerking officieel bekrachtigd in bijzijn van het ministerie van VWS.

eHealth kan een flinke bijdrage leveren aan de toenemende zorgbehoefte en aan preventie van ziekten. Dat betekent wel dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de vele eHealth- toepassingen. En dat is nog lang niet zo.

Voor veel mensen zijn de vele eHealth-toepassingen niet duidelijk of te ingewikkeld. Bijvoorbeeld voor mensen met beperkte (gezondheids)vaardigheden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en voor veel ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Zij maken nog weinig gebruik van eHealth en juist deze mensen kunnen veel baat hebben bij de mogelijkheden die eHealth biedt.

Betrouwbaar en toegankelijk

Wij zetten ons met het programma eHealth4all al jaren in voor het begrijpelijk en toegankelijk maken van eHealth voor iedereen. Dat doen we samen met ontwikkelaars, zorgprofessionals en met de gebruiker zelf.

NeLL pleit voor eHealth als geïntegreerd onderdeel van de zorg. Om daartoe te komen faciliteert NeLL wetenschappelijk onderzoek en validatie van digitale zorgtools waarbij co-creatie met de eindgebruiker en gebruikersvriendelijkheid voor iedere gebruiker belangrijke uitgangspunten zijn.

Met de samenwerking willen NeLL en wij ervoor zorgen dat digitale toepassingen zo worden ontwikkeld dat ze kunnen bijdragen aan betrouwbare en toegankelijke preventie, gezondheid en zorg voor iedereen.

Masterclass

Onderdeel van de samenwerking is een reeks masterclasses. De eerste masterclass ging in op het belang van gebruikersparticipatie. En dat leverde meteen al een aantal mooie lessen op:

  • Betrek eindgebruikers vanaf het begin, dus al bij het ontwerp.
  • Doe dat óók met gebruikers die minder digi- en taalvaardig zijn.
  • Er zijn veel onderbouwde methodieken en technieken voor gebruikersparticipatie.
  • Ga uit van ‘blended care’: combineer eHealth waar gewenst met face-to-face ondersteuning.

Opschaling van eHealth kan alleen maar slagen als we ervoor zorg dat iedereen er mee kan werken.

Wil je een volgende masterclass bijwonen? Neem dan contact op met Daniëlle Barendregt van NeLL, via danielle@nell.eu.

Naar boven