Datum

Hoe bereik je gezinnen die vaak achter de voordeur blijven?

Datum

Gezinnen in hun kracht

‘Gezinnen in hun kracht’ is een project in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een wijk waar ook gezinnen wonen die met meervoudige problematiek kampen en een ongezonde leefstijl hebben. Dit leidt er toe dat ze vaak binnenshuis zitten en niet heel zichtbaar zijn. Om de ervaren gezondheid van deze bewoners te versterken is het belangrijk om veilige, vertrouwde plekken in hun eigen buurt te hebben. Om de gezinnen te bereiken is gekozen om de overdracht van kennis en informatie minder via professionals te laten lopen, en meer via gelijkgestemden, bijvoorbeeld  vrienden of buren. De ‘ambassadeurs gezond leven’: sleutelpersonen in de wijk die het vertrouwen genieten van bewoners en zo hun veerkracht en gezondheid kunnen versterken. Daarnaast is gewerkt aan de kwaliteit van de verbinding tussen de verschillende lokale organisaties, en is gekozen om daar te zijn waar de bewoner graag zijn. Bijzonder in het project is dat deelnemers van Nieuw Welgelegen, partners uit de wijk én de wijkbewoners zelf zich gezamenlijk inzetten om gezinnen te ondersteunen bij het stapsgewijs verbeteren van hun ervaren gezondheid.

Nadia wil zich goed voelen! Wat kan ze doen?

Goed eenvoudig voorlichtingsmateriaal is belangrijk om gesprekken te voeren. Naïma Abouri van Pharos is betrokken geweest bij het ontwikkelen van het voorlichtingsmateriaal, waaronder een beeldverhaal. Het beeldverhaal van hoofdpersoon Nadia is gebaseerd op ervaringen van de lokale ambassadeurs. Daardoor sluit het verhaal aan bij de lokale situatie en is het herkenbaar voor de lezers. Het boekje help de ambassadeurs gezond  leven om outreachende, laagdrempelige activiteiten te doen, in gesprek te gaan over gezondheid, en de bewoners te motiveren naar verandering. 

Beeldverhaal Nadia wil zich goed voelen

Pharos en eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. Je kunt ook bij ons terecht voor het laten testen van bestaande materialen of het begeleiden van het ontwikkelproces van nieuwe materialen. Tot slot delen wij onze kennis over hoe organisaties zelf een beeldverhaal kunnen ontwikkelen.  

Het project Gezinnen in hun kracht loopt van 2016-2019 en is een samenwerking tussen LadyfitStichting Nieuw Welgelegen en Pharos. Het project is financieel mogelijk gemaakt door FondsNutsOhra.

Beeldverhaal aanpassen naar jouw lokale situatie

Het boekje is bestemd voor lokaal gebruik in Utrecht. Wil je het boekje ook gebruiken? Het kan worden aangepast naar jouw lokale situatie. Neem hiervoor contact op met Naïma Abouri, N.Abouri@pharos.nl.

 

Naar boven