Houdt jouw organisatie echt rekening met gezondheidsvaardigheden? Doe de sneltest

Ruim één op de drie Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid en zorg te vinden, begrijpen en toe te passen, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen over gezondheid.  Zij hebben ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’. Hoe kun je een zorgorganisatie zo inrichten dat die ook toegankelijk wordt voor deze groep? De sneltest en de toelichting helpen je bij dit onderwerp.

Met de sneltest krijg je een beeld van hoe goed jouw organisatie al rekening houdt met gezondheidsvaardigheden en waar je nog dingen kunt aanpassen. In de toelichting staat meer achtergrondinformatie. De test is vormgegeven als een stoplichtmodel. Voor elk van de kenmerken kun je nagaan of jouw organisatie op groen, oranje op rood staat. Aan de hand van de uitkomst bekijk je met welke punten je aan de slag wilt gaan en bepaal je de prioritering.

Wanneer toegankelijk?

Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer je organisatie volledig toegankelijk is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zelfs als alle punten op groen staan, vraagt dit continu om onderhoud. Je bent zeer goed op weg als je:

1. geen rode punten hebt,
2. meer groene dan oranje punten hebt én
3. op alle oranje punten een verbeteractie formuleert.

Daarnaast is het goed om als organisatie een ambitie te formuleren op gezondheidsvaardigheden en te zorgen dat iedereen hierachter staat. We raden aan de sneltest na een half jaar te herhalen om de voortgang te bekijken, of deze een vast onderdeel te maken van je interne audit.

Slechtere kwaliteit van zorg

Het is belangrijk om begrijpelijke informatie voor iedereen te bieden, want wanneer informatie niet goed over komt, kan dit leiden tot ernstige situaties. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd medicijngebruik. Het niet goed begrijpen van behandelopties en de voor- en nadelen hiervan bemoeilijkt bovendien samen beslissen. Dit alles leidt ertoe dat één op de drie Nederlanders een slechtere kwaliteit van zorg ontvangt, met uiteindelijk een grotere kans op complicaties en overlijden.

Naar boven