Nieuw: artikel ‘Vragenlijsten voor iedereen, de basis voor goede zorg’

Vragenlijsten in zorg en wetenschappelijk onderzoek zijn vaak niet begrijpelijk genoeg. Dat betekent dat ze niet geschikt zijn om uitkomsten te meten bij zeker een derde van de patiënten. Een goede vragenlijst is toegankelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden ze kunnen vinden, openen en invullen. En als deze doelgroepen de belangrijkste boodschappen begrijpen en kunnen uitleggen, is de vragenlijst duidelijk genoeg. Hoe maak je als onderzoeker een inclusieve vragenlijst?

In het nieuwe artikel ‘Vragenlijsten voor iedereen, de basis voor goede zorg’ deelt Pharos inzichten, bevindingen en adviezen verzameld uit testrondes en sessies met ervaringsdeskundigen, zoals taalambassadeurs van Stichting ABC. Daarnaast heeft Pharos veel ervaring in het ontwikkelen, testen en adviseren op maat over begrijpelijkheid en toegankelijkheid van informatie, voorlichtingsmaterialen en e-Healthtoepassingen.

Waarom is een inclusieve vragenlijst belangrijk?

Uitkomsten van vragenlijsten vormen de basis van een goed gesprek tussen jou en je patiënt. Het is daarom belangrijk om informatie te verzamelen over de situatie, wensen en behoeften van je patiënt. Zo kun je je zorg steeds beter afstemmen op wat hij of zij nodig heeft.

Maar wat als de vragenlijsten te moeilijk of ontoegankelijk zijn? Dan kun je geen relevante en valide uitkomst informatie verzamelen bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit is een grote groep patiënten. Het is belangrijk dat ook zij zorgvragenlijsten kunnen invullen. Alleen zo kunnen ze meebeslissen over passende behandeling of zorg.

Opbouw artikel

In het artikel komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Doel vragenlijst en instructies
  2. Het ontwikkelen van begrijpelijke vragen
  3. Antwoordcategorieën
  4. Vormgeving van de vragenlijst en de manier van aanbieden
  5. Testen en validatie

In de paragrafen worden verschillende voorbeelden uit de praktijk gedeeld.

Bekijk ook de infosheet over inclusief onderzoek: https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/

En bekijk de infosheet over duidelijke vragenlijsten: https://www.pharos.nl/infosheets/duidelijke-vragenlijsten-de-basis-voor-goede-zorg/ 

Naar boven