Datum

Patiëntportaal moet geschikt zijn voor iedereen

Datum

Pharos ondersteunt drie ziekenhuizen bij realisatie laagdrempelig patiëntenportaal.

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden.

Veel patiëntportalen zijn voor hen niet toegankelijk en begrijpelijk. Uit onderzoek is bekend dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep het geschikt is voor alle patiënten. Ziekenhuizen zien daarom de noodzaak in om bij het ontwerp van hun patiëntportaal rekening te houden met de wensen en behoeften van deze gebruikersgroepen. Steeds meer ziekenhuizen vragen Pharos om hun portaal samen met de doelgroep te testen.

Door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) wordt dit nog eens extra gestimuleerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zetten in drie jaar tijd extra stappen om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Samenwerking Pharos met ziekenhuizen

In het kader van VIPP is Pharos een samenwerking aangegaan met drie ziekenhuizen: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) en het St. Antonius Ziekenhuis (locatie Utrecht).

De nog in ontwikkeling zijnde patiëntportalen worden getest door een panel van laaggeletterden op toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Afsluitend vinden workshops plaats met zorgverleners over hoe zij patiënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van het portaal.

Pharos heeft veel ervaring in het vereenvoudigen en toegankelijk maken van websites, materialen en folders voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Bij het ontwikkelen en testen van geschikte materialen houdt Pharos rekening met de volgende aspecten: laaggeletterdheid, digitale- en gezondheidsvaardigheden en laag abstractieniveau.

Meer over eenvoudige voorlichting.

Lees ook het artikel op Skipr over de samenwerking met ziekenhuizen.

Naar boven