Testen van online patiëntportalen: “Erg nuttig en leerzaam om de taalambassadeurs met ons product aan het werk te zien”

Voor het programma OPEN testten wij samen met taalambassadeurs de afgelopen tijd online patiëntportalen. Deze portalen zijn websites of apps waar een patiënt zijn eigen medische gegevens en informatie over huisartsbezoeken kan vinden.

De taalambassadeurs van Stichting ABC testten hoe gebruiksvriendelijk de verschillende apps en websites zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of minder goed met computers kunnen werken. De testers zijn enthousiast over de mogelijkheden van een patiëntportaal, maar er kwamen ook verbeterpunten uit de testrondes.

Aantekeningen van huisarts

De taalambassadeurs hadden onder andere moeite met de aantekeningen die de huisarts na een bezoek in het portaal zet. Ze verwachtten bijvoorbeeld dat de informatie uitgebreider zou zijn. “Dit is eigenlijk meer zoals de huisarts het voor zichzelf opschrijft. Dan moet ik de assistente gaan bellen ‘wat bedoel je ermee?’. Dus dan heeft die app geen zin”, zegt een van de testers.

Eerder dit jaar stelden wij samen met OPEN een lijst op met begrijpelijke P-regels. De lijst helpt huisartsen om wat zij met hun patiënt afspreken helder en begrijpelijk te formuleren. Samen met taalambassadeurs maakten we ook een wensenlijst voor toegankelijke eHealth. Hierin staan dingen die de taalambassadeurs wel of niet in een gezondheidsapp of patiëntportaal willen zien. Dit zijn handvatten voor ontwikkelaars om de patiëntportalen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Enthousiast

De taalambassadeurs zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van de patiëntportalen. Ze vinden het fijn om makkelijk bij hun eigen gegevens te kunnen. “ik denk altijd: ik bel liever. Maar ik heb nu gezien hoe makkelijk het is”, zegt een van de testers. De ontwikkelaars van digitale portalen zijn blij met alle input. “Het laat je op een andere manier kijken naar de plek van tekst, iconen en kleuren”, vertelt een van de ICT’ers die bij de testen was. “Het is erg nuttig en leerzaam om de taalambassadeurs met ons product aan het werk te zien”.

OPEN is programma van InEen, het NHG en de LHV. Het programma is gestart om huisartsen en huisartsorganisaties te helpen online inzage voor hun patiënten mogelijk te maken. Wij ondersteunen OPEN vanuit ons programma eHealth4All. Samen ontwikkelen we producten zoals deze toolkit met voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Of bekijk de patiëntreis van Theo, hierin zie je hoe online inzage werkt voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn.

Naar boven