Praktische tips voor een ziekenhuis voor iedereen

Het nieuwe overzicht ‘Een ziekenhuis voor iedereen’ geeft praktische tips om ziekenhuiszorg beter, toegankelijker en effectiever voor iedereen te maken. In het overzicht lees je wat ziekenhuisbesturen, kwaliteitsafdelingen, communicatieafdelingen, medische staven en individuele zorgverleners kunnen doen om gezondheidsverschillen terug te dringen.

Ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit noemen we beperkte gezondheidsvaardigheden. Vragenlijsten zijn vaak te ingewikkeld en patiënten stellen weinig vragen tijdens een gesprek met een arts. Zorgverleners controleren op hun beurt niet altijd of hun uitleg wel duidelijk genoeg was. Hierdoor ontstaan vermijdbare verschillen in uitkomsten van zorg.

In het overzicht staan tips voor managers en bestuurders in de tweedelijn om het terugdringen van gezondheidsverschillen op te nemen in het beleid. We geven onder andere handvatten om het communicatiebeleid te focussen op begrijpelijke communicatie voor iedereen. Of hoe je als organisatie het opleidingsbeleid kunt inzetten om medewerkers bewust te maken van beperkte gezondheidsvaardigheden.

Voor zorgverleners staan er praktische tips en hulpmiddelen die je meteen in de spreekkamer kunt inzetten. We bieden onder andere een checklist om signalen van laaggeletterdheid of beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen, hulpmiddelen voor consultondersteuning en begrijpelijke keuzehulpen. Belangrijk is ook om met je taalgebruik en de hoeveelheid informatie die je geeft, aan te sluiten bij het begripsniveau van de patiënt.

Ga naar Een ziekenhuis voor iedereen

Meer informatie & vragen

Voor meer informatie over het toegankelijker maken van ziekenhuiszorg kun je contact opnemen met Gudule Boland van Pharos: g.boland@pharos.nl.

Deze webpagina is tot stand gekomen binnen het project Goed Begrepen met financiering van ZonMw

Naar boven