Datum

Samen aan de slag met Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen

Datum

Op maandag 18 maart tijdens de start van de ‘Week van de gezondheidsverschillen’ roept Pharos op om samen een Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen te ontwikkelen. Het doel van dit Deltaplan is dat in 2040 de gezondheidsverschillen in Nederland met 30% zijn afgenomen.

Volgens Pharos kan dit doel alleen gehaald worden als bestuurders, ambtenaren, professionals en beleidsmedewerkers uit verschillende beleidsterreinen samen aan de slag gaan met inwoners.

Meld je aan!  Persbericht (pdf)   Pamflet Deltaplan (pdf)

Hoe willen we inhoud geven aan dit Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen?

  1. Anders gaan denken en kijken: een gezamenlijk waardenkader
    We gaan in gesprek over de volgende vragen: Wanneer zijn gezondheidsverschillen onrechtvaardig? Wat is de rol van de overheid en het individu? Hoe richten we een inclusieve samenleving in die de waardigheid van ieder individu erkent?
  2. Anders organiseren: een gedragen brede andere aanpak
    Omdat de oorzaken op verschillende beleidsterreinen liggen, moeten daar de oplossingen vandaan komen. Een brede aanpak waarin bestaanszekerheid, leefomgeving, het sociale netwerk, kennis en vaardigheden en de toegankelijkheid van goede, betaalbare en begrijpelijke zorg worden meegenomen.
  3. Anders doen: vooral versterken en opschalen wat al werkt in de praktijk
    Laten we vooral versterken en opschalen wat al goed werkt. En vooral leren van en met elkaar. Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar deze als fundament en startpunt gebruiken. En alles steeds ook samen in de wijken en met de mensen om wie het gaat, om zo praktijk en beleid te verbinden.

Vervolgstappen Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen

In de komende maanden mobiliseren we ons netwerk om relevante partners te overtuigen om deel te nemen aan het Deltaplan. We plannen een reeks gesprekken en overleggen om hun betrokkenheid te verkennen. Na de zomer organiseren we de eerste fysieke participatieve werkconferentie, waar we samen de eerste contouren van het plan schetsen en de drie genoemde agendapunten verder zullen uitwerken.

Doe ook mee en meld je aan!

Ben je bestuurder, ambtenaar, professional of beleidsmedewerker en werkzaam in sociaal domein, fysiek domein of in preventie en zorg?
Voel je welkom om aan te schuiven. En meld je aan!

‘Het water staat velen nu in Nederland aan de lippen. Iedereen heeft recht op gezondheid, iedereen moet dezelfde kans hebben op een even lang en gelukkig leven. We moeten het tij zien te keren en zorgen dat er weer droge grond onder de voeten komt van de mensen die in gezondheid het meest op achterstand staan. Het is daarom tijd voor een Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen’

Patricia Heijdenrijk, directeur van Pharos
Naar boven