Veilig zwemmen: het voorkomen van verdrinking bij jonge nieuwkomers

In Nederland verdrinken per jaar ongeveer 80 mensen. In de afgelopen jaren hadden veel van hen een niet-westerse achtergrond. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Ook dit jaar vragen we aandacht voor zwemveiligheid. In onze vernieuwde handreiking ‘Zwemveiligheid Nieuwkomers’ lees je wat jij daar in jouw gemeente aan kunt doen.

Als voorspellingen uitkomen, krijgen we voor het derde jaar op rij een warme en droge zomer. Daarom zullen veel kinderen en jongeren het water opzoeken. In het zwembad, maar ook in de open lucht. Dat kan gevaarlijk zijn.

De zwembaden zijn weer open

Inmiddels zijn de Nederlandse zwembaden weer open. De KNZB vraagt zwembaden om de hoeveelheid chloor te verdubbelen tegen het coronavirus. Er kan dus weer volop gezwommen worden, binnen en buiten.

Geen zwemdiploma

Veel nieuwkomers kunnen minder goed zwemmen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak hebben zij geen zwemdiploma. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat nieuwkomers:

  • Zwemlessen niet altijd kunnen betalen.
  • Niet weten waar kinderen zwemles kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat informatie hierover alleen in het Nederlands te vinden is.
  • Uit een land komen waar zwemles en gemengd zwemmen niet gangbaar zijn.

Wat kun je doen?

Zwemmen is leuk, en het ziet er makkelijk uit. Maar dat is het niet. Daarom is het belangrijk dat we mensen meer vertellen over het gevaar van water. En hoe belangrijk het is dat je kunt zwemmen voordat je in het water springt.

We werken sinds een aantal jaar samen met GGD GHOR, VeiligheidNL, Nationale Raad Zwemveiligheid en het COA om deze boodschap te delen. We helpen gemeenten en professionals in zorg, welzijn en onderwijs om inwoners meer te vertellen over zwemveiligheid. Hiervoor maakten we verschillende materialen:

Heb je vragen over deze materialen of over het onderwerp?

Mail dan naar Anna de Haan.

Meer informatie vind je ook in het witboek “De rol van de school bij zwemveiligheid” van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Naar boven