VraagApp geeft gebruiker de hoofdrol bij ontwikkeling

“Er zijn veel mensen voor wie het prettig is om in eenvoudige taal en op een persoonlijke manier snel antwoord te krijgen op een vraag waar ze mee worstelen”, zegt Frank Schalken, directeur en oprichter van de VraagApp.

De app biedt snelle en begrijpelijke hulp aan mensen die veel dingen in het leven ingewikkeld vinden, van de OV-chipkaart tot het Eigen Risico van de zorgverzekering. Daarom is de VraagApp dit jaar verkozen tot ‘beste ehealth- app voor iedereen’. Deze prijs reiken we uit om ehealth-initiatieven onder de aandacht te brengen die geschikt zijn voor laaggeletterden of mensen die minder digitale vaardigheden hebben. Frank licht de doorontwikkeling van de app toe.

“Met de VraagApp krijg je snel antwoord op een praktische vraag. Wanneer je bijvoorbeeld een brief van de belastingdienst niet begrijpt of je weet niet hoe je een ov-chipkaart moet gebruiken, dan typ je je vraag in in VraagApp. Je kan de vraag ook inspreken. In de meeste gevallen ben je binnen een half uur aan het chatten met een van de vele vrijwilligers en krijg je antwoord. De app helpt gebruikers dus om sneller en op een laagdrempelige manier hun weg te vinden in de samenleving. Door het winnen van de prijs is het nu bovendien mogelijk om meer vragen-categorieën aan de app toe te voegen en meer mensen te bereiken.”

Voor meer mensen geschikt

Aanvankelijk was de VraagApp bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke handicap. Deze groep is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling door mee te denken over de vragen en door reacties te geven op testversies. Frank: “Hun inbreng was natuurlijk noodzakelijk, want zij moeten er mee kunnen werken.”

“Inmiddels blijkt dat ook jongeren en ouderen de app gebruiken. Ons bereik wordt groter. Dat willen we ook graag. Er zijn veel mensen voor wie het prettig is om in eenvoudige taal en op een persoonlijke manier snel antwoord te krijgen op een vraag waar je mee worstelt. Doordat er nu al meer dan 2500 vragen zijn gesteld in de app, kunnen we goed analyseren waar de vragen over gaan en waar dus behoefte aan is.”

Meer onderwerpen toegevoegd

VraagApp wil graag de categorieën ‘geld’ en ‘werk’ toevoegen. Frank: ‘Deze onderwerpen hebben een duidelijke link met gezondheid: wanneer je weinig geld of zelfs schulden hebt, ervaar je stress die op langere termijn psychische en fysieke klachten kan geven. Via de app kunnen we mensen helpen en geruststellen door advies te geven of te wijzen op het juiste loket waar ze terecht kunnen.”

“Bij het ontwikkelen hiervan zijn de gebruikers natuurlijk weer de hoofdpersoon. Zij laten ons, gevraagd en ongevraagd, weten wat wel en niet begrijpelijk is en waarover ze informatie willen krijgen. En om kwaliteit te kunnen blijven leveren, willen we samenwerken met vrijwilligersorganisaties die relevante kennis hebben van werk en geld. Zo wordt de VraagApp geleidelijk breder toepasbaar en beter gevuld.”

Frank Schalken is op dinsdag 25 juni 2019 van 15.00 – 17.00 uur een van de sprekers tijdens de Masterclass ‘Gebruikersparticipatie’ van NeLL en ons programma eHealth4all. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Naar boven