Datum

Wachten op niets

Datum

Akberet Mehari vluchtte uit Eritrea. Ze is pas 4 jaar in Nederland, maar wil hier graag anderen helpen en haar eigen ervaring uitbreiden. Daarom volgde ze onlangs bij ons de training Sleutelpersonen Seksueel Geweld. Tijdens die training las ze dit zelfgeschreven gedicht voor.

Wachten op niets

De boom is mijn huis,
ik ben de unieke vogel op een blaadje.
Vogels komen in zwermen
maar ik kan niet met ze meevliegen.
Hun vleugels maken wind,
daardoor verlies ik mijn evenwicht.

Omdat ik anders ben
doe ik soms vreemde dingen
die hier niet kunnen passen.
Dan val ik op de grond en het is moeilijk
naar mijn blad terug te keren.

Telkens komen er treinen
en ik zie de mensen uitstappen.
In mijn hart hoop ik dat er iemand voor mij komt
maar ik weet zeker dat niemand verschijnt.

Ik wil graag meevliegen
als mijn vleugels niet anders waren.
Ik zing ook anders dan zij.
Mijn hart is leeg.
Alleen in mijn dromen weet ik welke trein mij naar mijn groep brengt.

Toch geniet ik van het geluid van de trein. 
Het vertelt mij dat er hoop is gekomen.
Ik weet zeker dat niemand komt,
maar ik ben blij dat de trein is gekomen.

Akberet Mehari, 2018

Akberet schrijft al heel lang gedichten in haar moedertaal Tigrinya. “Mijn gedichten helpen mij om alle mijn pijn en mijn huidige gevoelens te uiten”, zegt ze. Dit gedicht schreef ze speciaal in het Nederlands, zodat ook anderen het kunnen lezen.

Sleutelpersonen, zoals Akberet, zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Ze hebben een belangrijke rol als voorlichter in hun eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn. Zij werken succesvol samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, GGD’en en Vluchtelingenwerk.

Als je meer wilt weten over sleutelpersonen Seksueel Geweld kun je contact opnemen met Emily Allwood. Kijk hier voor de basistraining Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders.

Naar boven