Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Basistraining Sleutelpersonen

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten helpen om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland, andere statushouders in de gemeente te bereiken en te betrekken bij activiteiten op het gebied van zorg en welzijn en bij het signaleren van gezondheidsproblemen bij statushouders. 
Meer over de inzet van sleutelpersonen

Driedaagse basistraining sleutelpersonen

De training in het najaar (vrijdag 5 en 19 oktober en vrijdag 9 november) is vol, heb je interesse in een vervolgtraining, neem dan alvast contact met ons op. Stuur een mail naar Inge Goorts: i.goorts@pharos.nl.

Sleutelpersonen die de training hebben gevolgd zijn breed inzetbaar in de gemeente, bij de GGD, zorg- of welzijnsorganisatie, in de rol van voorlichter, bemiddelaar, verkenner en adviseur.

Infosheet over werken met sleutelpersone bij de gezondheid van statushouders

Samenwerken met sleutelpersonen. Wat levert het op?
Door met sleutelpersonen samen te werken, zijn statushouders sneller wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem. Ook levert het voor gemeenteambtenaren en professionals die werken met vluchtelingen tal van voordelen op: beleid en aanpak sluiten beter aan en door het advies over de gewoonten en cultuur van vluchtelingen worden meer mensen bereikt en een groot aantal misverstanden voorkomen.

‘Ik heb heel erg veel geleerd tijdens de training dat ik in ons mooie Limburg kan gebruiken. Zo willen we een workshop gaan geven voor statushouders om te laten zien hoe belangrijk gezondheid is om goed te kunnen participeren in Nederland. Zodat je stevig in je schoenen staat in je nieuwe omgeving, cultuur en land. We moeten elkaar kracht geven om dit te doen.
Rasha Doleh (regio Limburg)

  • De trainingen vinden plaats bij Pharos, in Utrecht.
  • Er zijn minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
  • De prijs per deelnemer is €834,-. Dit is het totale bedrag voor 3 dagen training, inclusief koffie/ thee, lunch en trainingsmappen. De intervisiebijeenkomsten worden vergoed uit het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders en zijn kosteloos voor de deelnemers.

Voorwaarden voor deelname

  • Onkosten vergoeding en (vrijwilligers)contract zijn geregeld.
  • Beschikbaarheid aantal uren per week is afgesproken.
  • Er is een helder aanspreekpunt voor persoonlijke ontwikkeling, professionele ondersteuning maar ook voor praktische zaken.
  • Advies: bij voorbaat VOG- verklaring aanvragen.
  • De voertaal van de training is Nederlands. Het is aanbevolen en wenselijk dat de deelnemer minimaal B1 spreekniveau heeft. 

Wethouder Adriani reikte in 2017 de certificaten aan de eerste groep sleutelpersonen uit: ‘Ik wil tegen gemeenten zeggen: ga op zoek in je eigen gemeente naar sleutelpersonen. Want je hebt er veel baat bij als je ze inzet. Het is heel belangrijk dat mensen die recent naar Nederland zijn gekomen, en die vaak een vervelende reis hebben meegemaakt en mogelijk gezondheidsproblemen hebben, hun weg in onze gezondheidszorg kunnen vinden.’