Module Gezond Inburgeren

Speciaal voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers in contact komen of verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, heeft Pharos eenvoudige voorlichtingsmaterialen ontwikkeld: de Module Gezond Inburgeren. Op verschillende manieren worden onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg, (zelf)zorg, ziekte, opvoeding en integratie gekoppeld aan taalverwerving en kennis over de Nederlandse samenleving. Het doel: informeren over hoe de zorg in Nederland in elkaar zit, handvatten geven over een gezond(ere) leefstijl en op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal bijbrengen. De materialen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Europees Vluchtelingenfonds. En mede mogelijk gemaakt door het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

Contact of vraag?

Elize Smal

 

"U kunt de materialen inzetten tijdens de begeleiding. Er zijn werkboeken op A1-A2 en B1 taalniveau en begeleidende voorlichtingsvideo's."