Handreiking

Een tweede familie voor AMV’s

Ondersteuning voor jonge alleenstaande vreemdelingen (AMV’s) bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Hoe geef je dit vorm in de gemeente? Handvatten en tips.

Pharos
SOVEE

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Wil je meer weten over het project “Mijn tweede familie?”. Bekijk dan hier het filmpje dat we maakten over de ervaringen van deelnemers.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Deze jongeren ontvluchtten hun land zonder hun familie of ouders. Voor veel AMV’s is het moeilijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Goede ondersteuning is dan ook heel erg belangrijk. Een tweede familie kan een waardevolle aanvulling zijn in de begeleiding van deze jongeren; een Nederlands gezin dat een AMV ondersteunt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Mijn tweede familie is een preventief aanbod en heeft een positieve invloed op het welbevinden van de AMV en het functioneren op school.

Hoe geef je als gemeente in samenwerking met aanbieder(s) van zorg of welzijn een aanbod voor AMV’s vorm? In deze werkwijze vind je handvatten en tips. Voor gemeenten én organisaties in zorg en welzijn.

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Waarom het aanbod Mijn tweede familie?

Totdat ze 18 jaar zijn, worden AMV’s opgevangen, gehuisvest en krijgen ze intensieve begeleiding van NIDOS, COA en contractpartners (jeugdhulpaanbieders) van NIDOS. Na hun 18e verjaardag ligt de verantwoordelijkheid voor begeleiding, inkomen en huisvesting bij de gemeenten.

Voor veel van deze jongeren is de investering voor hun 18e te kort om te zorgen voor een stevige basis en toekomstperspectief. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Tijdig investeren in deze jongeren heeft positieve effecten op de integratie en participatie en het voorkomen van (dure) zorg en (langdurige) kosten voor inkomen. In veel gemeenten komen de begeleidende partijen van een AMV als deze 17,5 jaar is bij elkaar en bespreken de mate van zelfstandigheid, het vinden van geschikte woonruimte en eventuele vervolgbegeleiding. Mijn tweede familie is daar waar vervolgbegeleiding nodig is een waardevolle aanvulling op het eventuele bestaande aanbod.

Meerwaarde en opbrengst Mijn tweede familie

  • De jongere leert de Nederlandse taal beter en komt in contact met de Nederlandse samenleving en normen, waarden en leefregels.
  • De jongere voelt zich thuis waardoor zorgen even worden vergeten en stress minder wordt. Scholen geven aan dat vermindering van stress leidt tot minder schoolverzuim.
  • De jongere krijgt van de tweede familie hulp bij huiswerk en opleidingskeuze, scholen geven aan dat er een positieve stimulans is voor het behalen van een diploma

Het project ‘Mijn Tweede Familie’ heeft twee jaar (2017-2019) gedraaid als pilot in Amersfoort, uitgevoerd door SOVEE.

Links

Naar boven