Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Gezond in...

Pharos is de komende vier jaar actief in het stimuleringsprogramma voor GIDS gemeenten, gemeenten met wijken met de grootste achterstanden. Samen met Platform31 biedt Pharos 164 gemeenten advies op maat en stimuleert de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Gemeenten bepalen hun eigen plan van aanpak en maken bij de ontwikkeling en uitvoering ervan, gebruik van het stimuleringsprogramma. Het online platform www.gezondin.nu biedt de gemeenten en andere partijen een centrale plek om informatie en kennis met elkaar te delen over de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Integrale aanpak: vijf Sporen en acht Pijlers

Gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Maar niet iedereen is even gezond en als we niets doen, lopen de gezondheidsachterstanden verder op. De sleutel ligt in een brede en samenhangende aanpak in de buurt of wijk met een actieve rol voor de burgers zelf. Deze integrale aanpak richt zich op vijf sporen. Ervaring leert dat op deze vijf sporen op lokaal niveau het verschil kan worden gemaakt. Daarbij maken de acht pijlers de aanpak effectiever.

Overzicht van de vijf sporen en acht pijlers