Gezondheid statushouders

Heb je vragen over gezondheid en participatie van vluchtelingen in de gemeente (statushouders)? Pharos ondersteunt. Steeds meer gemeenten zetten in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders. In dit proces komen er veel uitdagingen en vragen aan het licht. Hoe creƫren we een passend preventie- en zorgaanbod voor statushouders? Hoe voorkomen we uitval bij de inburgering? Hoe kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd? Hoe zorgen we dat statushouders duurzaam en naar draagkracht participeren en bijdragen? Pharos adviseert en ondersteunt gemeenten en (zorg)professionals bij het vormgeven van een passende integrale aanpak, waarin sleutelpersonen een actieve rol hebben. Het thema Gezondheid Statushouders komt voort uit de programma's 'Gezondheid Statushouders' en 'Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders', een samenwerkingsverband van Pharos, de VNG en GGD GHOR Nederland. Deze programma's zijn in mei 2018 afgerond, de resultaten, producten en inzichten blijven we borgen en delen.

Contact of vraag?

Anna de Haan, senior adviseur

 

"Als je aan nieuwe vluchtelingen vraagt waar ze in de eerste periode in Nederland behoefte aan hebben, is het antwoord: wijs me de weg, leg uit hoe het hier werkt, leer me de taal en laat me werken."