Gezonde leefstijl en preventie diabetes

Methodieken / handreikingen

                 
 

Ik heb diabetes,
wat kan ik doen?

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
over diabetes

  Ik heb diabetes, wat kan ik doen? - Arabisch   Waarstaatjegemeente.nl
In een oogopslag gezondheidsverschillen in beeld. Per gemeente, op wijkniveau
                 
 

Supermarkt Safari
Wegwijzer voor begeleiders
Voor statushouders in de gemeente en vluchtelingen in asielzoekerscentra

   

Handreiking Gezonde leefstijl statushouders
Preventie en stimuleren van een gezonde leefstijl

  Boodschappen doen
Osman en zijn vriend doen boodschappen. Ze laten zien waar je op moet letten als je bijvoorbeeld gezond en niet te duur wilt eten. 
In Tigrina, Nederlands ondertiteld
                 

 

Infosheet sportief integreren

Hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

   

Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Verslag van onderzoek onder Syrische en Eritrese vluchtelingen

 
   
                 
 

Yibark en Yara vertellen over een gezonde leefstijl waarin bewegen een belangrijke rol speelt. Deze video's zijn in samenwerking met Kenniscentrum Sport gemaakt.

            
 

 

 

Stimuleringsprogramma Gezond in…

           

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat 164 GIDS-gemeenten adviseert bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Naast advies op maat biedt het programma gemeenten, praktische instrumenten, landelijke- en regionale bijeenkomsten en een online platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt. Bekijk hier of uw gemeente GIDS-gemeente is.
Relevante kennisdossiers:

  Overgewicht 
Overgewicht gaat vaak
gepaard met andere
problemen
zoals armoede, stress,
eenzaamheid,
werkeloosheid
en schulden. 
  Preventie en Zorg 
- Wat is er nodig voor goede en toegankelijke zorg in de gemeente?
           

Trainingen voor gemeenten en (zorg)professionals

     

Wilt u in uw praktijk of gemeente goede zorg aanbieden voor statushouders? 

Pharos ondersteunt u hierbij met trainingen voor de eerstelijns zorg (in wijkteams), jeugdgezondheidszorg, primair en voortgezet onderwijs en gemeenten.

Meer informatie over de trainingsmodules

Heeft u vragen over het trainingsaanbod of advisering over beleidstrajecten? Heeft u specifieke wensen voor een training? Wilt u een bepaald thema behandelen of een combinatie van thema’s? Pharos verzorgt alle trainingen op maat. Heeft u belangstelling voor zo’n incompany aanbod? Neem vrijblijvend contact op met Marian Moons, coördinator Trainingen en Advies.
training@pharos.nl 
T 030 234 98 00