Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Algemene informatie meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis in Nederland

In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar vgv een gangbaar gebruik is.

De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. Pharos zet zich sinds 1993 in als kennis- en adviescentrum voor de strijd tegen vgv. Wij zijn een door de Nederlandse overheid aangewezen landelijk expertisecentrum over vgv.

Wat doet Pharos?

 • Ondersteunen van gemeenten in het vormgeven van hun aanpak
 • Trainen van professionals en sleutelpersonen
 • Ontwikkelen van voorlichtings- en lesmaterialen
 • Organiseren van expertmeetings 
 • Initiëren en stimuleren van onderzoek
 • Deelnemen aan en initiëren van de ontwikkeling van protocollen
 • Verstrekken van informatie via het Focal point meisjesbesnijdenis

Speerpunten

Het programma Meisjesbesnijdenis van Pharos richt zich op de volgende speerpunten:

 • Preventie van vgv door het ontwikkelen van protocollen en (voorlichtings)materialen
 • (Verbeteren van) medische en psychosociale zorg voor besneden vrouwen
 • Verzamelen en verspreiden van feiten en cijfers over vgv
 • Inventarisatie van mogelijk bruikbare internationale aanpakken voor Nederland of andere Europese landen