Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Tolken in de zorg

Patiënten en cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het inhuren van een professionele tolk. Ook de zorgverlener kan ertoe over gaan een tolk of vertaler in te zetten. De kosten voor een professionele tolk wordt niet meer vergoed door de overheid.

Vele veldpartijen, professionals, kenniscentra en wetenschappers hebben zich uitgesproken tegen de maatregel. Zij wijzen erop dat de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg in het geding komt door deze maatregel, die het verminderd inzetten van professionele tolken tot gevolg kan hebben. Het voornaamste argument hierachter is dat goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener één van de basisvoorwaarden is voor het leveren van veilige en effectieve zorg. Immers, een zorgverlener moet op basis van de juiste informatie een diagnose stellen en een behandelingsvoorstel doen. En de patiënt moet precies kunnen begrijpen wat deze behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van medicatie.