Drs. Sanne Niemer

Senior adviseur/projectleider

Mijn jarenlange ervaring met de integrale aanpak van overgewicht en obesitas gebruik ik in mijn functie als senior adviseur / projectleider Gezond in…. Hierbinnen pak ik meerdere projecten en adviestrajecten op. Zo werk ik mee aan de Joint Action: een Europees samenwerkingsverband om de aanpak van gezondheidsverschillen een stap verder te brengen.