Kaveh Bouteh

Trainer/Adviseur

Artikelen

 • Je kunt niet niet communiceren
  • Hoe gaan we om met de verschillen in een pluriforme samenleving?
  • Wat is cultuur?
  • Wat betekent interculturele communicatie voor professionals?
  • Hoe kunnen professionals stereotypen en vooroordelen doorbreken?
 • Toolkit – Cultuursensitieve en inclusieve communicatie, Kaveh Bouteh, 2019.
 • Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen, Kaveh Bouteh & Anna de Haan, Pharos, 2019.
 • Ont-moeten om inclusief te communiceren. Kaveh Bouteh, 2020.
 • Effectief communiceren met migrantenouders.
  • Inclusief communiceren! Bewust worden van het onbewuste. Onbevooroordeeld communiceren. Hoe doe je dat? De laatste maanden lijkt er echter hernieuwde aandacht voor het onderwerp te zijn door recente gebeurtenissen rondom Black Lives Matter, BLM demonstraties. Dit zet ook ons als communicatieprofessionals aan het denken over welke rol wij hierin kunnen spelen. Als geen ander weten we namelijk wat de beïnvloedende kracht van communicatie kan zijn. Als communicerende partij heb je een zekere macht over hoe een boodschap resoneert bij de ontvangende partij. Communicatie kan dus een belangrijke rol spelen in hoe denkbeelden over groepen mensen zich in de samenleving ontwikkelen. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk vaak een uitdaging om naar dit bewustzijn te handelen.
Naar boven