Stages en werkervaringsplaatsen bij Pharos

We hebben jaarlijks ruimte voor 7 fulltime stage- en werkervaringsplekken (WEP) waarbij we begeleiding bieden. De vorm van een (afstudeer)stage kan verschillend zijn, afhankelijk van jouw interesse en onze behoefte aan ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om een literatuurstudie, een onderzoek met interviews of het maken van een rapportage. Pharos verleent geen directe hulp of zorg. Wij bieden dan ook geen stages of werkervaringsplaatsen voor deze activiteiten.

Voorwaarden voor een stage of werkervaringsplaats

 • Je volgt een relevante opleiding (of hebt er recent een afgerond).
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van Pharos, die bestaat uit onder anderen migranten, vluchtelingen, laaggeletterden en mensen met een lage opleiding. In je profiel vinden we voldoende raakvlakken met het werkveld van Pharos.
 • Je hebt gedegen kennis van de Nederlandse taal.
 • Er is behoefte aan en ruimte voor ondersteuning binnen een programma.

Vergoeding

Voor de stagevergoeding volgen we de cao voor geestelijke gezondheidszorg:  € 364,- bruto per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Voor een werkervaringsplek geldt hetzelfde bedrag. Heb je geen ov-jaarkaart? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer zoals genoemd in de cao en onze reis- en verblijfskostenregeling.

Ben je geïnteresseerd in een stage of werkervaringsplek?

Solliciteer dan hier. Wij vragen je om zo concreet mogelijk aan te geven wat jouw interessegebieden zijn, welk soort stage van toepassing is of welke activiteiten/thema’s/programma’s je aanspreken. Wij ontvangen graag ook informatie over de omvang en termijn van de stage en de eisen die jouw opleiding stelt. Voor meer informatie kun je ons ook bellen via (030) 234 98 00.

Vervolgstappen

Als wij een stageverzoek ontvangen, kijken wij of we een match kunnen maken. Hierbij kijken we naar je opleidingseisen, interesses en leerdoelstellingen en de behoefte aan ondersteuning bij onze afdelingen en programma’s. Is er geen match? Of hebben we geen plek? Dan wijzen wij het verzoek af. Vaak ligt de afwijzing niet aan de relevantie van jouw profiel maar puur aan het feit dat vraag en aanbod niet overeenkomen.

Voorbeelden stage- werkervaringsopdrachten

 • Onderzoek naar participatie van migranten en laagopgeleiden binnen patiëntenorganisaties en cliëntenraden.
 • Literatuuronderzoek naar de participatie van laaggeletterden bij patiëntenorganisaties in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.
 • Verzamelen van (begrijpelijk) voorlichtingsmateriaal en plaatsen op huisarts-migrant.nl.
 • Ontwikkelen/aanpassen van een instrument waarmee de overbelasting van de mantelzorgers van patiënten met een migrantenachtergrond gemeten kan worden. Het doel is om de communicatie tussen de zorgverleners en mantelzorgers te verbeteren, overbelasting te voorkomen en het oplossen daarvan te bespreken.
 • In kaart brengen van de inbedding van het thema vgv (vrouwelijke genitale verminking) in zorg gerelateerde opleidingen.
 • Analyse van materialen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid.
 • Procesevaluatie van de mentormethode Welkom op school uitvoeren.
Naar boven