Laaggeletterdheid in de praktijk – Borging en training

Hoe behoud en verbeter je de kennis over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden voor de praktijk? Een aantal suggesties.

Pharos trainingen

Pharos biedt verschillende trainingen aan over de onderwerpen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. De trainingen zijn incompany met veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Deze trainingen zijn geaccrediteerd voor de betreffende beroepsgroep.
Lees meer over de Pharos trainingen of neem contact op via training@pharos.nl.

Training ‘Veilig medicijngebruik onder laaggeletterden’

Samenwerking in de eerstelijn voor veilig medicijngebruik – Voor huisartsen en apothekers

 • Gebaseerd op de training Effectief communiceren met laaggeletterden
 • Focus op medicatiegebruik onder laaggeletterden
 • Bevorderen samenwerking en afspraken tussen huisartsen en apothekers (interessant voor FTO-groep)
 • 1 dagdeel

Training ‘Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’

Voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

 • Laaggeletterden motiveren en begeleiden tot betere zelfzorg.
 • Hoe coach je deze patiënten tot betere zelfzorg met praktische tips en adviezen.
 • Inzicht in de mogelijkheden van uw patiënten om uw informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • 2 dagdelen
 • Meer informatie over de training ‘Zorg in eigen hand’.

Trainingsmateriaal

Zelf aan de slag

Tip! Bespreek binnen je team wat je wilt aanpakken: gespreksvaardigheden, de website, bewegwijzering in de praktijk, folders, etc. En maak een eenvoudig plan van aanpak met concrete en haalbare doelen.

Praktijkcheck

 • Is de huisartspraktijk/apotheek toegankelijk voor laaggeletterden? Doe de check!
 • Is de praktijk/apotheek ingesteld op laaggeletterden? Kunnen laaggeletterden hun weg vinden naar en binnen de praktijk of apotheek? Bekijk de praktijk/apotheek eens vanuit het perspectief van de laaggeletterde patiënt. Deze ‘checklist observaties in de apotheek’ biedt je enkele vragen die stimuleren de praktijk/apotheek kritisch te beoordelen.
 • Vraag patiënten wat ze vinden van de gesprekken met jou en het team, van de website, de praktijkinrichting, etc. Regelmatig feedback vragen is heel verhelderend.

Borging

 • Laat een ervaringsdeskundige en Pharos-adviseur langskomen voor een praktijkcheck bij jouw praktijk. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw praktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering.
 • Werk nieuwe medewerkers goed in op het thema laaggeletterdheid. Laat hen een e-learning of training volgen.
 • Zet eens in het kwartaal laaggeletterdheid op de agenda van het werkoverleg of het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). Wissel informatie uit over laaggeletterde patiënten, bespreek een casus, leer van elkaars aanpak en praat nieuwe collega’s bij.
 • Tel hoeveel laaggeletterden er staan geregistreerd in uw praktijk. Doe een nulmeting en ga er mee aan de slag. Tel over zes maanden opnieuw om te zien of het aantal geregistreerde laaggeletterden is gestegen.
 • Maak laaggeletterde patiënten attent op de Taalhuizen die in veel gemeentes zijn ingericht, vaak in bibliotheken. Voor allerlei niveaus is er taalaanbod, ook voor digitale vaardigheden. Bedenk wel dat veel laaggeletterden slechte ervaringen hebben met school en dat de drempel om een bibliotheek binnen te stappen hoog kan zijn. Maak de afspraak concreet met dag en tijdstip en kom erop terug in een volgend consult. Eventueel kun je via het Taalhuis contact laten opnemen met de patiënt.

Meer informatie

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden