Incompany training

Mini-symposium Dementie bij migranten

In 2 uur tijd voeren we in dit mini-symposium het gesprek over dementie bij migranten en het lokale dementieaanbod. Krijg zicht op wie zich inzetten voor oudere migranten en hun mantelzorgers. Vanuit Pharos bieden we kennis en het draaiboek om samen met jou en lokale partners een inhoudelijk inspirerende bijeenkomst te organiseren.

 • Professionals in zorg en gemeenten
 • 1 avond

Wat kan een mini-symposium voor je betekenen?

Wil je in 2 uur tijd met ons het gesprek voeren over dementie bij migranten en het lokale dementieaanbod? Door ons mini-symposium krijg je zicht op wie zich inzetten voor oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers. Soms komt dit uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld vanuit een migranten(zelf)organisatie. In korte tijd breng je in kaart welke opgaven er (nog) zijn. Door samen te komen wordt er een prettige basis gevormd om met elkaar het lokaal integraal werken door te ontwikkelen.

Voorbereiding mini-symposium

Een adviseur komt bij je langs. Samen met vertegenwoordigers uit onder andere de eerstelijn, de gemeente, thuiszorgorganisaties, het welzijn en vrijwilligersorganisaties bespreken we wat er lokaal speelt rondom dementie bij migranten.

 • Wat zijn recente ontwikkelingen bij de gemeente en betrokken organisaties?
 • Wat zijn je ambities?
 • Welke (beleids)opgaven liggen er? En waar ligt de meeste energie?
 • Wat is er beschikbaar in de niet-pluis-fase?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor diagnose?
 • Welk aanbod is er voor mantelzorgers?

Op basis van dit gesprek maken we met elkaar afspraken over het programma. In korte presentaties van ongeveer 10 tot 15 minuten worden op het symposium lokale initiatieven en aanbod gepresenteerd. Bij behoefte kunnen wij ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld:

 • De CCDscreening en de RUDAS (voor huisartsen vaak een reden om naar het mini-symposium te gaan).
 • Vaardigheden en tools voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan migranten en hun mantelzorgers.
 • Het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers van migranten met dementie.

Wie de avond voorzit, wie de bezoekers welkom heet en waar het plaatsvindt wordt in de voorbereiding afgesproken en sluit aan bij de lokale situatie.

Voorbeeldprogramma

Door het mini-symposium aan het eind van de dag te houden, krijgen de meeste professionals de gelegenheid om te komen. Een programma kan er als volgt uit zien:

17:00u  Inloop met lichte maaltijd
17:30u  Opening door [naam] (beleidsambtenaar gemeente)
17:40u  Uitkomsten project huisbezoek door [naam] (vrijwilligerscentrale)
17:50u  Ervaringen met voorlichting in de moskee door [naam] (zorgorganisatie) en [naam] (voorzitter moskeebestuur)
18:05u  CCDscreening en RUDAS door [naam] (Pharos)
18:25u Nieuw dagbestedingsaanbod door [naam] (zorgorganisatie) en [naam] (welzijnsorganisatie)
18:35u  In gesprek met een mantelzorger door [naam mantelzorger] en [naam] (mantelzorgconsulent)
18:45u  Persoonsgericht werken door [naam] (Pharos)
19:05u  Keten dementie: waar werken we naar toe? Door [naam] (keten coördinator)
19:30u  Afsluiting
tot 20u Gelegenheid tot netwerken en borrel

Praktische zaken

Samen met de vertegenwoordigers verzorg je zelf een geschikte ruimte en een lichte maaltijd. Je levert adresgegevens aan voor de uitnodiging en verstuurt deze zelf. Ook ben je verantwoordelijk voor de werving van diverse vertegenwoordiging uit de eerdergenoemde disciplines. Wij verzorgen de evaluatieformulieren. Jij zorgt voor het verslag, wij vullen dit aan.

Na het mini-symposium

De opbrengsten van de avond zelf en de evaluatie geven richting aan het vervolg. In een tweede gesprek verkent de adviseur met de vertegenwoordigers de mogelijkheden hoe integrale samenwerking versterkt kan worden. We kunnen afspraken maken over te nemen stappen en eventueel tijdspad.

Contact en kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Gezond ouder worden