Incompany training

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders en ouders met een vluchtelingenachtergrond. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

 • Professionals in jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en maatschappelijk werk
 • 1 dag

Waarom deze training?

In de zorgverlening en opvoedondersteuning aan migrantengezinnen kunnen specifieke achtergronden een rol spelen. Zoals de gedwongen keuze tussen soms botsende waarden van de eigen cultuur en die van de Nederlandse samenleving. En door de extra problemen die met de migratie samenhangen, zoals verlies van raadgevers en onbekendheid met het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem. Ook hebben de ouders vaak te maken met armoede en stress. Opvoeding en de communicatie tussen ouders en kinderen kan hierdoor onder druk komen te staan. Hoe ga je op een open en effectieve manier het gesprek aan met ouders over opvoeden? En hoe doe je dat bij gezinnen met een andere culturele- en etnische achtergrond die opvoeden vanuit twee culturen? Hoe haal je meer uit een gesprek?

Deze training kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Inhoud van de training

 • Hoe verenig je verschillende opvoedstijlen uit verschillende culturen?
 • Bewustwording van het eigen referentiekader en de verschillende culturele waarden en normen die aan opvoeding worden gegeven.
 • Ouders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond leren adviseren of bijsturen zonder het contact te verliezen.
 • Communicatieve vaardigheden zoals contact maken en een relatie opbouwen met migrantenouders.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en een trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘Vooral met de bespreking van casuïstiek wordt duidelijk dat je snel in valkuilen stapt. Ik heb handvatten gekregen voor communicatie met migrantenouders. De theoretische achtergrond is een steun in de rug.'

Deelnemer

‘In de training beginnen we met het zelfbewustzijn van de deelnemers. Want pas als je loskomt van je denkkader kun je beter zien, horen en communiceren.’

Trainer

Bekijk al onze trainingen

Naar boven