Week van de Gezondheidsverschillen: meld je aan!

Vorige week kopte de Telegraaf: “Alarm om groeiende gezondheidskloof: rijken leven 8 jaar langer”. De SER adviseert het kabinet met goed beleid te komen dat de gezondheid van iedereen bevordert. Met gerichte aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. ‘Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid’, aldus de SER.

Bij Pharos sluiten we ons bij die oproep aan. Tijd om door te pakken, niet alleen op leefstijl maar juist op de aanpak van achterliggende oorzaken van gezondheidsverschillen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar moeten aangaan.

Daarom organiseert Pharos de Week van de Gezondheidsverschillen (van 18 – 21 maart).
Bekijk het programma en meld je aan | Zet je initiatief op onze kaart | Alles over gezondheidsverschillen

Een week waarin we ons focussen op iets dat ons allemaal aangaat: bestaansonzekerheid en de invloed daarvan op onze gezondheid.

We hebben het over die onzekerheid die velen ervaren over het hebben van werk, het rondkomen met beperkt inkomen, en de stress die ontstaat als je moet kiezen tussen eten kopen of de huur betalen. Dit soort stress, als het maar lang genoeg duurt, kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. Bij Pharos weten we dat dit grote issues zijn. Tegelijkertijd weten we wat we kunnen doen om dit aan te pakken en de situatie te veranderen. Tijdens deze week willen we bruggen bouwen en samen met andere betrokken organisaties en overheid stappen zetten. Het gaat hierbij niet alleen om kortetermijnoplossingen, maar juist om een aanpak die verder kijkt en de diepere oorzaken van gezondheidsverschillen aanpakt.

We hebben een programma vol inspirerende sprekers, interactieve workshops en volop kansen om van elkaar te leren. Onze aanpak is breed en overstijgt verschillende domeinen. We geloven dat we alleen samen echt verschil kunne maken. Dit betekent samenwerken over de grenzen van domeinen en echt luisteren naar en betrekken van de mensen om wie het gaat. Hun ervaringen en inzichten zijn onmisbaar als we effectief iets willen veranderen.

Laten we samen werken aan oplossingen die  impact hebben. We kijken ernaar uit om jullie bij de verschillende programmaonderdelen te ontmoeten en zo samen stappen te zetten naar een wereld waar gezondheid niet langer bepaald worden door iemands economische of sociale situatie.

Ik zie je graag bij de Week van de Gezondheidsverschillen

 

Patricia Heijdenrijk

Naar boven